Archiwum miesiąca: grudzień 2023

Informacja

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok opublikowane jest na stronie: www.bip-gzosznowogrodziec.pl w zakładce Informacje - sprawozdania.

więcej

Informacja o utworzeniu dodatkowego oddziału w Nowogrodźcu

W związku z duża liczbą wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Do nowego oddziału zostaną przyjęte kolejno dzieci z największą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

więcej