W związku z wykryciem zakażenia SARS-COV-2 u jednego z pracowników, na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2020 r. poz.1604), za zgodą organu prowadzącego

więcej