Dokumenty do pobrania

REKRUTACJA 2020/2021

  • Zarządzenie Nr 13/ 2020 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 stycznia 2020 r.- pobierz

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na rok szkolny 2020/2021 pobierz

  • Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola publicznego – pobierz

  • Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci (proces rekrutacji) pobierz