Dokumenty do pobrania

REKRUTACJA 2021/2022

  • Zarządzenie nr 9/2021 BN z 27 stycznia 2021 r. – pobierz

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na rok szkolny 2021-2022pobierz

  • Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do Przedszkola Publicznego – pobierz

  • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022- pobierz

  • Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych- pobierz

  • Klauzula RODO – pobierz