BIP

Nowogrodziec 19.01.2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

Plan zamówień publicznych – 2024

 

 

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2024

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, załączniki oraz wszelkie informacje zamieszczane przez Zamawiającego dotyczące powyższego postępowania są dostępne na stronie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e8a11d81-7a27-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

Nowogrodziec 12.05.2023r.

Sprawozdania za rok 2022

Bilans informacje dodatkowe 

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

 

Nowogrodziec 17.11.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 (aktualizacja planu z dnia 24.10.2022)

Plan zamówień publicznych 2022 – aktualizacja

Nowogrodziec 24.10.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

Plan_zamówień_publicznych_2022

 

Nowogrodziec 19.05.2022r.

Sprawozdania za rok 2021

Bilans informacje dodatkowe

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

 

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, załączniki oraz wszelkie informacje zamieszczane przez Zamawiającego dotyczące powyższego postępowania są dostępne na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/50b1e8e0-7439-4d0e-9108-07cb6e1a0430

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

 

INFORMACJA

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

<<Bilans + informacje dodatkowe>>

<<Rachunek zysków i strat>>

<<Zestawienie zmian funduszu>>

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W NOWOGRODŹCU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. kadr

>>>Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze<<<

>>>Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze<<<

 

INFORMACJA

Sprawozdania finansowe za 2019 rok Przedszkole Publiczne Nowogrodziec.

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  O WARTOŚCI NETTO POWYŻEJ 30 000 EURO NA 2020 ROK

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

 

LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA* PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWNIA ** WYDZIAŁ MERYTORYCZNY POZOSTAŁE INFORMACJE
w zł w euro
1. Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2021  

Usługi

Przetarg nieograniczony  

512.262,96

 

119.987,58

 

IV kwartał 2020

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu  

 _________

*rodzaj zamówienia z podziałem na :usługi, dostawy, roboty budowlane,

             **      przewidywany termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Sporządził : Joanna Schubert 

data i podpis: 28.01.2020

 

 

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2020:

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ,  załączniki oraz wszelkie informacje zamieszczane przez Zamawiającego dotyczące powyższego postępowania są dostępne na stronie:

http://www.bip-gzosznowogrodziec.pl/index.php/ogloszenia/85-swiadczenie-uslug-cateringowych-dla-dzieci-z-przedszkola-publicznego-w-nowogrodzcu-w-roku-2020-ogloszenie-o-zamowieniu