„Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak”

Program profilaktyczny „Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak” kształtuje wśród dzieci postawę odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych. Zadaniem przedszkola jest wyposażenie wychowanków w kompetencje niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym oraz najbliższym otoczeniu, a także dbałości o zdrowie.

W związku z realizacją części programu- „Zdrowy Przedszkolak” w dniach od 13.05. do 17.05. mieliśmy przyjemność gościć w naszej placówce wiele ciekawych osób. Realizowane treści wsparli: lekarz, higienistka szkolna, fizjoterapeutka oraz dietetyczka. Pani Halina Dembolecka-Ciemięga, pediatra, opowiedziała dzieciom o tym, jak ważne jest zdrowie i jak wiele niebezpiecznych czynników mu zagraża. Pielęgniarka szkolna, pani Jadwiga Obłoza wsparła nas swoją wiedzą na temat higieny osobistej. Fizjoterapeutka, pani Daria Korta, zaprezentowała, oraz monitorowała przećwiczenie prawidłowych postaw ciała podczas nauki i zabawy, a także uświadomiła, jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność fizyczna. Dietetyczka, pani Agnieszka Antoniewicz, omówiła z przedszkolakami piramidę zdrowego żywienia. Dzięki wartościowym pogadankom i ciekawym doświadczeniom dzieci zostały zachęcone do zdrowego stylu życia.

Opracowały:

Paulina Chmielowiec

Iwona Podgórska

no images were found