Regulamin konkursu plastycznego o zasięgu gminnym pod hasłem „Kosmos w oczach dziecka”

Konkurs plastyczny o zasięgu gminnym pod hasłem

Kosmos w oczach dziecka”

ORGANIZATORZY: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu.

CELE:

 • przedstawienie pracy zainspirowanej kosmosem
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka
 • prezentacja uzdolnień plastycznych

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Do udziału zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych w wieku 5-6 lat.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest indywidualne wykonanie pracy.
 3. Format prac nie większy niż A3.
 4. Każda z prac, na odwrocie, powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki wraz z danymi kontaktowymi i nazwisko nauczyciela
 5. Każdy oddział może nadesłać 3 prace.
 6. Wykonane prace należy nadesłać na adres:

Przedszkole Publiczne, ul. Kolejowa 46 lub złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie do 23.04.2018r. Prace, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Dostarczone prace nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 2. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
 3. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac.
 4. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: oryginalność, staranność wykonania, samodzielność oraz wartości artystyczne i estetyczne poszczególnych prac.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 27.04.2018r.
 6. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej organizatora www.przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie :
  • w Przedszkolu Publicznym
  • w Bibliotece Miejskiej
  • w Urzędzie Miasta
 7. Na wyróżnione prace czekają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 8. Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie :
  • w Przedszkolu Publicznym od 27.04. do 04.05.2018r.
  • w Bibliotece Miejskiej od 07.05. do 11.05.2018r.
  • w Urzędzie Miasta od 14.05. do 18.05.2018r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem

tel. 75 731 63 35

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!