Przedszkole pamięta

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” ,mającej na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu. 25 października 2019 roku dwie grupy starszaków razem ze swoimi wychowawcami udały się na cmentarz, aby uporządkować i odwiedzić groby osób zasłużonych.Jednym z nich był grób nauczyciela-pierwszego dyrektora szkoły z terenu naszej gminy, który zginął śmiercią tragiczną. Po wysłuchaniu jego historii dzieci posprzątały teren wokół mogiły, wyczyściły nagrobek oraz z pomocą nauczycieli ustawiły znicze i kwiaty. Przedszkolaki uporządkowały w taki sposób jeszcze kilka bezimiennych i opuszczonych grobów. Inne dwie grupy udały się pod pomnik Obrońców Ojczyzny, gdzie zapaliły znicze oddając cześć bohaterom. Dla wszystkich była to lekcja historii, którą będziemy długo pamiętać. Postanowiliśmy, że działania te na stałe wpiszą się w przedszkolny harmonogram.

Opracowała: B. Szeremeta