Gminny konkurs plastyczny pt.”Moja Mała Ojczyzna”

Konkurs plastyczny o zasięgu gminnym pod hasłem

Moja Mała Ojczyzna”

ORGANIZATORZY: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu.

CELE:

 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • rozbudzanie zainteresowania swoim regionem
 • uwrażliwienie na piękno i charakterystyczne elementy regionu
 • kształtowanie postaw patriotycznych

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Do udziału zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych w wieku 5-6 lat.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest indywidualne wykonanie pracy, zgodnej z tematyką konkursu.
 3. Format prac nie większy niż A3.
 4. Każda z prac, na odwrocie, powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki wraz z danymi kontaktowymi i nazwisko nauczyciela
 5. Każdy oddział może nadesłać 3 prace konkursowe.
 6. Wykonane prace należy nadesłać na adres:

Przedszkole Publiczne, ul. Kolejowa 46 lub złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie do 28.10.2019r.

 1. Dostarczone prace nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 2. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
 3. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac.
 4. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: kreatywność, samodzielność oraz wartości artystyczne i estetyczne poszczególnych prac.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 31.10.2019r.
 6. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej organizatora www.przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie :
  • w Przedszkolu Publicznym
  • w Bibliotece Miejskiej
  • w Urzędzie Miasta
  • w Kościele Parafialnym
 7. Na wyróżnione prace czekają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 8. Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie :
  • w Przedszkolu Publicznym od 04.10. do 08.10. 2019r.
  • w Bibliotece Miejskiej od 11.10. do 15.10. 2019r.
  • w Urzędzie Miasta od 18.10. do 22.10. 2019r.
  • w Kościele Parafialnym od 25.10. do 29.10. 2019r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 75 731 63 35

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Konkurs plastyczny o zasięgu gminnym pod hasłem

Moja Mała Ojczyzna”

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu organizuje konkurs plastyczny pod hasłem ,, Moja Mała Ojczyzna”

Konkurs adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Nowogrodziec. Jego celem jest rozwijanie umiejętności plastycznych, rozbudzanie zainteresowań swoim regionem, uwrażliwienie na jego piękno i charakterystyczne elementy oraz kształtowanie postaw patriotycznych od najmłodszych lat.

Więcej informacji wraz z regulaminem można uzyskać na stronie internetowej organizatora – www.przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl. Zapraszamy do udziału w konkursie!