OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY!

Konkurs plastyczny o zasięgu gminnym pod hasłem
„Jak dbać o zdrowie lekarz ci to powie”
ORGANIZATORZY: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu.
CELE:
 • promowanie wiedzy o zdrowiu
 • popularyzowanie wiedzy o pracy lekarza
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka
 • prezentacja talentów plastycznych
REGULAMIN  KONKURSU:
 1. Do udziału zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych w wieku 5-6 lat.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest indywidualne wykonanie pracy.
 3. Format prac nie większy niż A3.
 4. Każda z prac, na odwrocie, powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki wraz z danymi kontaktowymi i nazwisko nauczyciela.
 5. Każdy oddział może nadesłać 3 prace.
 6. Wykonane prace należy nadesłać na adres:
Przedszkole Publiczne, ul. Kolejowa 46 lub złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie do 19.04.2016r.
 1. Dostarczone prace nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 2. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
 3. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac.
 4. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: oryginalność, staranność wykonania, samodzielność oraz wartości artystyczne i estetyczne poszczególnych prac.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 04.2016r.
 6. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej organizatora przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl                                                            
  Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie :
  • w Przedszkolu Publicznym 
  • w Bibliotece Miejskiej
  • w Urzędzie Miasta
 7. Na wyróżnione prace czekają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 8. Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie :
  • w Przedszkolu Publicznym  od  04. do 29.04.2016r.
  • w Bibliotece Miejskiej od  05. do 06.05.2016r.
  • w Urzędzie Miasta od 09.05. do 13.05.2016r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem
tel. 75 731 63 35
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!