Zdrowy Przedszkolak!

Jako placówka dbająca o zdrowie najmłodszych, przez cały czas staramy się promować zasady prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Dlatego też nasze przedszkole od 06.06.2022 do 10.06.2022r. po raz kolejny wzięło udział w projekcie „Zdrowy Przedszkolak”. Celem nadrzędnym programu jest propagowanie zdrowego trybu życia w aspekcie odpowiedniego żywienia, postawy proekologicznej i aktywności fizycznej. Dzieci przez cały tydzień z zaciekawieniem i dużym zainteresowaniem przyswajały wiedzę o tym co należy robić, żeby być zdrowym. We wtorek wszystkie grupy wzięły udział w „VIII Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków” promujący zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz kształtowanie u przedszkolaków nawyku podejmowania aktywności fizycznej w dorosłym życiu. W środę odwiedziła nas Pani Dietetyk przybliżająca wiedzę na temat tego co należy jeść, aby rosnąć zdrowym i silnym. Na zakończenie tygodnia przyjechali do nas Ratownicy Medyczni, którzy pokazali dzieciom pierwszą pomoc przedmedyczną.

Tydzień promocji Zdrowia był tygodniem obfitującym w różne działania prozdrowotne i na pewno dostarczył przedszkolakom wiele pozytywnych wrażeń i emocji.

Wszystkim gościom, serdecznie dziękujemy! 🙂

Opracowała: Dorota Omiatacz