Zakończenie akcji charytatywnej “Każdy znaczek wspiera misje”

Pod koniec maja bieżącego roku zakończyliśmy akcję charytatywną Referatu Misyjnego Księży Werbistów pod hasłem “Każdy znaczek wspiera misje”,
w której wzięły udział wszystkie grupy z Przedszkola Publicznego
w Nowogrodźcu. Akcja trwała 8 miesięcy – od października 2018 roku do maja 2019 roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, dzieciom i nauczycielom
za zaangażowanie w akcję! Dzięki Wam uzbieraliśmy aż 3500 znaczków! Rekord uzbieranych znaczków należy do grupy II – uzbierała ich aż 1014! Dziękujemy
z całego serca.

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu przekaże wszystkie uzbierane znaczki grupie misyjnej działającej w Pieniężnie, która nadesłane znaczki bezinteresownie przygotowuje, sortuje i sprzedaje, a uzyskane fundusze przekazuje na potrzeby misji, wspierające dzieci w ubogich krajach dając im możliwość pójścia do szkoły,
czy nawet zjedzenia posiłku.

Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu.

Celem akcji było:

  1. Propagowanie idei wolontariatu wśród przedszkolaków.

  2. Kształtowanie u przedszkolaków wrażliwości emocjonalnej, umiejętności dzielenia
    się z potrzebującymi.

  3. Ukazanie filatelistyki, jako hobby – zainteresowanie dzieci niecodzienną formą kolekcjonowania.