Wyniki konkursu “Na świąteczną nutę”

Po raz kolejny w naszym przedszkolu został przeprowadzony w formie: on-line konkurs „Na świąteczną nutę”, w którym wzięły udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych. Każda grupa z dużym zaangażowaniem, pod kierunkiem swych wychowawczyń przygotowała się do występu. Uroku występom dodały przygotowane piękne stroje i dekoracje o charakterze Świątecznym. Konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe: 3-4 latki i 5-6 latki. Przedszkolaków oceniało jury. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, wszyscy uczestnicy zaśpiewali pięknie. Ostatecznie wyłoniono trzech laureatów w każdej z kategorii, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

 

 

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim grupom za udział w konkursie!

Wyniki konkursu:

3-4 latki:

1 miejsce – Grupa A2

https://www.youtube.com/watch?v=C9tZOWzbtrk

2 miejsce- Grupa A1

https://www.youtube.com/watch?v=W8mL98GeMqs

2 miejsce- Grupa C3

https://www.youtube.com/watch?v=Re9NaQDZ20A

5-6 latki:

1 miejsce – Grupa C1

https://www.youtube.com/watch?v=of52y6iGm1k

2 miejsce- Grupa B4

https://www.youtube.com/watch?v=P5HB-bI0PKs

2 miejsce- Grupa B1

https://www.youtube.com/watch?v=iWb6BewKd1w

Pozostałe grupy:

Grupa A3:

https://www.youtube.com/watch?v=1YzN-Rdb_LI

Grupa A5:

https://www.youtube.com/watch?v=qgIF8Y3mBVM

Grypa A6:

https://www.youtube.com/watch?v=GqjXaPeH0iY

Grupa B2:

https://www.youtube.com/watch?v=QkASh0iMUvc

Grupa B3:

https://www.youtube.com/watch?v=dEteI6sixH8

Grupa B5:

https://www.youtube.com/watch?v=fXisimpJars

Grupa B6:

https://www.youtube.com/watch?v=x5IqkMvOW0U

Grupa C2:

https://www.youtube.com/watch?v=K-xFAMwkbQk