WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO “PRZYRODA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA”

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu po raz kolejny przeprowadziło gminny konkurs plastyczny pt. “Przyroda widziana oczami dziecka”.

Na konkurs wpłynęło 32 prace dzieci w wieku 3-6 lat.

Komisja podczas oceny prac brała pod uwagę następujące kryteria: samodzielność, kreatywność, oryginalność, wartości artystyczne i estetyczne.

Prace oceniało jury w składzie:

Leśniczy, Radny Gminy Nowogrodziec– Radosław Urbanik

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu – Izabela Żukowska-Maziarz

Wicedyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu – Barbara Różnicka-Kurek

Kierownik Filii Przedszkola w Zebrzydowej – Dorota Broda.

Wyniki konkursu:

I miejsce –  Inka Denysiewicz- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

II miejsce – Zofia Jasińska- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu 

              Elena Mathe – Szkoła Podstawowa w Gościszowie

              Piotr Róg – Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

III miejsce – Agnieszka Nakoneczna- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

Wyróżnienia:

Kacper Koucz- Filia Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej

Ignacy Ziemba- Filia Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej

Zuzanna Markiewicz- Szkoła Podstawowa w Gierałtowie

Julian Cieślak – Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

Aleksandra Oboza- Filia Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.