Szanowni Rodzice

informujemy, że wznowienie zajęć opiekuńczych w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu nastąpi 25 maja 2020 r. Placówka będzie funkcjonować w godzinach  6.30 -16.00 w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji musimy znacząco ograniczyć liczbę dostępnych miejsc. Z placówki będą korzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.     

Proszę o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi dokumentami.

Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu z dnia 06 maja 2020 r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu

Klauzula informacyjna dla rodziców

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

 

Z poważaniem:     

Dyrektor                                                                                                 

Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu                                             

Izabela Żukowska-Maziarz