,,Szkoła pamięta,,

Przedszkole Publiczne w Nowogrodżcu, po raz kolejny wzięło udział w akcji “Szkoła pamięta” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Uporządkowaliśmy grób, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz na grobie Stanisława Chomontowicza – pierwszego Kierownika szkoły w Nowogrodżcu, który zginął tragicznie w czasie wykonywania obowiązków zawodowych.

#szkołapamięta