,,Szkoła do hymnu”

10 listopada 2023 roku wzięliśmy udział w ogolnopolskiej akcji “Szkoła do hymnu ” i o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy “Mazurka Dąbrowskiego ” . Tym wydarzeniem daliśmy wyraz szacunku do Ojczyzny, polskiej historii i tradycji narodowych.

#szkoładohymnu