SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

W dniu 28 września w ramach realizowanego tygodnia pt. „Jestem bezpieczny” w naszym przedszkolu gościliśmy Pana Artura Mądrackiego – ratownika medycznego, który przeprowadził warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Na początku spotkania gość zademonstrował dzieciom strój w jakim pracuje i wyjaśnił jak wygląda jego praca.  Następnie dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy, dowiedziały się  w jaki sposób pomóc komuś zanim przyjedzie pogotowie, jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej oraz jak postępować w przypadku skaleczenia, złamania, krwotoku, itp.
W ramach zajęć dzieci odbyły praktyczne ćwiczenia na fantomie. Początkowo przyglądały się czynnościom demonstrowanym przez gościa a później wg jego wskazówek próbowały wykonać masaż serca. Dzieci utrwaliły numery telefonów ratunkowych oraz dowiedziały się jak należy przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia ratunkowego.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki podziękowały gorącymi brawami za przekazaną wiedzę, wręczyły dyplom i kwiaty oraz zaprosiły gościa do wspólnej zabawy.  Były to ważne warsztaty, które uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.
 
Opracowały: B. Różnicka-Kurek, B. Szeremeta, D.Pokora

no images were found