Rozstrzygnięcie konkursu “Jesień na okrągło i kwadratowo”

KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM

Jesień na okrągło i kwadratowo”

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu na rzecz Ogólnopolskiego projektu „Las, dwa, trzy- matematyczne przygody wśród przyrody” zorganizowało konkurs plastyczny pod hasłem ,,Jesień na okrągło i kwadratowo”. Jego celem było kształtowanie wyobraźni geometrycznej dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne, inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej, propagowanie sztuki origami, umożliwienie prezentacji twórczości dzieci, wspieranie uzdolnień matematycznych, kształtowanie samodzielnego logicznego myślenia, upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród najmłodszych.

Konkurs adresowany był do dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu oraz ich rodziców. Wpłynęło 25 prac. Po wnikliwej ocenie prac Komisja pod przewodnictwem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu Pani Izabeli Żukowskiej- Maziarz postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:

I MIEJSCE – Hanna Lityńska (grupa A4)

II MIEJSCE – Bartosz Anioł (grupa B2)

III MIEJSCE – Kalina Omiatacz (grupa A5)

WYRÓŻNIENIA:

– Franciszek Moskal (grupa A6)

– Aleksander Graczykowski (grupa A6)

Adam Bochenek (grupa C3)

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.