Program profilaktyczny – „Czyste powietrze wokół nas”  

Nasze przedszkole od kilku lat realizuje program profilaktyki antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” przy współpracy z PSSE w Bolesławcu.  Program stanowi pierwsze, bardzo ważne ogniwo w edukacji antytytoniowej dzieci. Celem tego programu jest promowanie przez przedszkole zdrowego trybu życia oraz ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu. Dlatego ważne są działania zmierzające do kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci. Celem jest uświadamianie dzieciom skutków palenia papierosów oraz  zagrożeń wynikających ze szkodliwości dymu tytoniowego a także kształtowanie u dzieci postaw asertywnych. Realizowany program umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Realizując program nauczyciele stosowali różnorodne metody podające, aktywizujące, burze mózgu mające na celu uatrakcyjnienie zajęć. W celu przekazania informacji organizowano wycieczki po okolicy, prowadzono rozmowy, stosowano pokaz, prowadzono zajęcia plastyczne. Podsumowaniem tematyki antytytoniowej było spotkanie i pogadanka z pracownikiem PSSE – panią Beatą Mrozik.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach i wykazały wysoki poziom wiedzy na temat palenia tytoniu i jego skutków. Prowadzone  zajęcia pobudziły znacznie ciekawość dzieci. W wyniku zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Zaczęły też zastanawiać się , w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażone są na wdychanie dymu z papierosa.

 

 

                                                                                         Opracowała: Małgorzata Sosnowska

no images were found