“Moja mała ojczyzna- gmina Nowogrodziec w obiektywie przedszkolaka”- konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola

wraz z rodzicami

do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.

 

„MOJA MAŁA OJCZYZNA – GMINA NOWOGRODZIEC

W OBIEKTYWIE PRZEDSZKOLAKA”

I edycja – JESIEŃ

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy wszystkich przedszkolaków wraz z rodzicami do udziału w I edycji konkursu fotograficznego, w którym zachęcamy do dzielenia się
z nami fotografiami miejsc bliskich Waszemu sercu. Otwieramy szeroko oczy, wychodzimy z domów, zabieramy ze sobą kochanych rodziców i poszukujemy interesujących miejsc, krajobrazów, ciekawych budowli, które można sfotografować w naszej gminie. Staramy się unikać fotografowania osób. Następne edycje konkursu będą odbywały się w kolejnych porach roku.

 

Organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu.

 

Cele:

 • Krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

 • Promowanie pasji fotograficznych wśród przedszkolaków.
 • Rozwijanie dziecięcej wyobraźni.
 • Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z przypadającą na 2018 rok setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu.

 2. Na konkurs można złożyć do 3 zdjęć od jednego dziecka – wykonywanych w aktualnej porze roku.

 3. Format zdjęcia 15×21.

 4. Zdjęcia należy wysyłać drogą e-mailową na adres: zdjecia-przedszkole@wp.pl, w tytule e-maila proszę wpisać: imię
  i nazwisko dziecka, wiek oraz numer grupy przedszkolnej oraz złożyć w formie papierowej (podpisane, jak w e-mailu)

w sekretariacie przedszkola.

 1. Termin wysyłania zdjęć: do końca października 2018 r.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 08.11.2018 r. Informacja dotycząca laureatów konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej i w holu przedszkola.

 3. Jury oceniając nadesłane zdjęcia weźmie pod uwagę pomysłowość, spostrzegawczość, oryginalność, estetykę i jakość fotografii.

 4. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych zdjęć oraz przyzna nagrody za wyróżnione prace.Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie dostaną pamiątkowe dyplomy.

 5. Zdjęcia, na których będą rozpoznawane twarze, nie wezmą udziału w konkursie.

 6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz publikację złożonych prac.

 7. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronie internetowej organizatora.

 8. Uczestnicy potwierdzają jednocześnie, że zdjęcia zostały wykonane przez nich samodzielnie i nie naruszają praw osób trzecich, ani praw autorskich.

 9. Wszystkie prace będą wyeksponowane podczas kulminacji obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę od 09.11.2018 r.