LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2020

z dnia 03 lutego 2020 r.

Lista kandydatów przyjętych

Do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) i Uchwały Nr XXXVI/245/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu z dnia 03 lutego 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. Przyjmuje na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

 1.  

Bałut Małgorzata Elżbieta

 1.  

Bartoszewski Antoni

 1.  

Batog Aleksander

 1.  

Bączkowski Alan

 1.  

Bram Iga

 1.  

Bram Milena

 1.  

Chałupa Tymon

 1.  

Chlastawa Zuzanna

 1.  

Cygan Hanna

 1.  

Dąbal Lilianna

 1.  

Drozd Amelia Małgorzata

 1.  

Dul Michał Stanisław

 1.  

Fedorowicz Karol

 1.  

Greszczyszyn Lewandowski Wiktor

 1.  

Groch Jakub

 1.  

Gromisz Nikola Katarzyna

 1.  

Grządko Laura

 1.  

Hentschel Milina Darja

 1.  

Jadach Filip

 1.  

Jakubowicz Kornel

 1.  

Jakubowicz Marcel

 1.  

Janik Iga Faustyna

 1.  

Januszewicz Aleksandra

 1.  

Januszewicz Gabriela

 1.  

Jasińska Weronika

 1.  

Jasiński Ignacy

 1.  

Kaczmarska Gabriela Julia

 1.  

Kędzierska Natalia

 1.  

Kida Mikołaj

 1.  

Klecha Blanka

 1.  

Kostrzewski Jakub

 1.  

Koziarska Honorata

 1.  

Krzysztofiński Alan

 1.  

Krzyśko Jakub

 1.  

Kuduk Fryderyk

 1.  

Kułak Hanna

 1.  

Lech Lena Magdalena

 1.  

Lewiński Nikolas Adam

 1.  

Lityńska Rozalia

 1.  

Ludziak Olaf

 1.  

Makosiej Jakub

 1.  

Mierzwa Zuzanna

 1.  

Muszyńska Milena

 1.  

Naskręt Szymon Wojciech

 1.  

Olszowy Zuzanna

 1.  

Pach Maja

 1.  

Pieciukiewicz Wiktoria

 1.  

Pilna Emilia

 1.  

Raboł Lena

 1.  

Rak Fabian

 1.  

Rembias Dawid

 1.  

Rembias Mateusz

 1.  

Rosa Radosław

 1.  

Róg Piotr

 1.  

Rupacz Mikołaj

 1.  

Rusinek Emilia

 1.  

Rzeźwicka Nadia Gabriela

 1.  

Sadowski Leon

 1.  

Sądaj Anastazja

 1.  

Socha Tymoteusz

 1.  

Stafiński Antoni

 1.  

Stanasiuk Gabriel

 1.  

Stupiec Alan

 1.  

Stupiec Alan

 1.  

Stupiec Roksana

 1.  

Szczur Milena

 1.  

Szepel Michał Adam

 1.  

Szewczyk Anita

 1.  

Szewczyk Bartłomiej

 1.  

Szpila Antonina

 1.  

Szpila Milena

 1.  

Szpila Wiktoria

 1.  

Szuter Mikołaj Damian

 1.  

Szwed Kalina Stanisława

 1.  

Szymański Kamil

 1.  

Tarnowski Wojciech

 1.  

Tur Alicja

 1.  

Turbak Łucja

 1.  

Wacyk Antoni

 1.  

Walenga Amelia

 1.  

Wołoszyn Miłosz

 1.  

Wołoszyn Zuzanna

 1.  

Wróbel Hanna

 1.  

Zborowski Eryk

Filia Przedszkola w Zebrzydowej

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

 1.  

Agacki Igor

 1.  

Duma Filip

 1.  

Dziekońska Pola

 1.  

Kołodziej Leon

 1.  

Łysy Leon

 1.  

Mazurkiewicz Emilia

 1.  

Nitarski Milan Dominik

 1.  

Nizioł Natalia

 1.  

Olchawa Wiktor Artur

 1.  

Olewicz Szymon

 1.  

Piszczek Adam

 1.  

Sosnowska Kornelia

 1.  

Spychalska Wiktoria

 1.  

Telus Wiktoria

 1.  

Wojdowski Kordian

 1.  

Wójtowicz Lena

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła:

w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu 75 pkt.

– w Filii Przedszkola w Zebrzydowej 60 pkt.

3. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Przedszkole nie posiada wolnych miejsc.

4. Data podania do publicznej wiadomości listy: 27.03.2020 r.

 

       Barbara Różnicka-Kurek

…………………………………………………….

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)