Konkurs plastyczny o zasięgu gminnym pod hasłem ,, Las w oczach dziecka”

 

[Not a valid template]

Organizator: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

 CELE:

– rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą i poczucia odpowiedzialności za nią,

– rozumienie wzajemnych zbieżności człowieka i przyrody,

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych w wieku 5-6 lat.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest indywidualne wykonanie pracy.
 3. Format pracy nie większy niż A3.                                                                                
 4. Każda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki wraz z danymi kontaktowymi i nazwisko nauczyciela.                                                                                 
 5. Każdy oddział może nadesłać 3 prace.                                                                                                      
 6. Wykonane prace należy nadesłać na adres: Przedszkole Publiczne, ul. Kolejowa 46 lub złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie do 30.05.2016 r.                          
 7. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.                                                                                            
 8. Organizatorzy nie zwracają dostarczanych prac.                                                                                    
 9. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: oryginalność, staranność wykonania, samodzielność oraz wartości artystyczne i estetyczne poszczególnych prac.                                     
 10.  Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 30.05.2016 r.                                                  
 11. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej organizatora www. przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl.                                                                                                         Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie:                                                                                                                                                                                     – w Przedszkolu Publicznym                                                                                                                                                                                                                                              – w Bibliotece Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                        – w Urzędzie Miasta                                                                                                                                
 12. Na wyróżnione prace czekają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.       
 13. Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie:                                                                                                                                                                                     – w Przedszkolu Publicznym od 06.06 do 10.06.2016 r.                                                                                                                                                                                                           – w Bibliotece Miejskiej od 13.06 do 17.06.2016 r.                                                                                                                                                                                                                    – w Urzędzie Miasta od 20.06 do 24.06.2016 r.                                                                                                                                                                                                               Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 75 731 63 35                       

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!