Informacja o utworzeniu dodatkowego oddziału w Nowogrodźcu

W związku z duża liczbą wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Do nowego oddziału zostaną przyjęte kolejno dzieci z największą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

Informacja o terminie wywieszenia listy dzieci przyjętych do nowego oddziału zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca na miejsca w dodatkowym oddziale.

Małgorzata Kwiotek

Dyrektor

Przedszkola Publicznego

w Nowogrodźcu