Informacja dla Rodziców

Informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w naszym przedszkolu zostaną wznowione od poniedziałku 29 kwietnia 2019 r.