Dziękujemy!

Drodzy Rodzice,

Za nami kolejny rok współpracy w roku przedszkolnym 2016/2017. Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować rodzicom, którzy w szczególny sposób włożyli dużo pracy i zaangażowania w życie przedszkola. Dziękujemy za przekazanie materiałów plastycznych i pomocy dydaktycznych, zakupienie klocków, przekazanie owoców, zorganizowanie i dostarczenie choinki w okresie świątecznym, przygotowanie paczek na Mikołaja i upominków na różne uroczystości, za zaproszenie Pani Bożeny Binek (dyżurną ruchu PKP), czytanie literatury, zrobienie pięknej piaskownicy w ogrodzie przedszkolnym, przekazanie strojów, zabawek i puzzli, pomoc przy organizacji uroczystości przedszkolnych, aktywne zbieranie baterii, nakrętek, pomoc przy opiece nad dziećmi w Dniu Dziecka zorganizowanym przez Dom Dziennego Pobytu, opiekę nad dziećmi podczas wycieczek, przekazanie drewnianych serc na Dzień Mamy, pogadanki na temat zdrowia, dyspozycyjność i chęć udziału w konkursach prowadzonych przez przedszkole. 

Wychowawcy i Dyrektor Przedszkola