Drodzy Rodzice

W związku z zaostrzeniem reżimu sanitarnego w całym kraju i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r., (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii, rodzice dzieci 6-letnich zobowiązani są do wyposażenia swoich dzieci w osłonę ust i nosa (maseczki lub przyłbicy). Potrzebne będą one przy wyjściach poza teren przedszkola. Na terenie przedszkola i placu zabaw maseczki nie będą obowiązywać.

Dzieci do ukończenia 5 roku życia oraz dzieci posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie ( kserokopię zaświadczenia proszę dostarczyć do wychowawcy grupy) są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.