DRODZY RODZICE

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zostają odwołane. W dniach od 12.03.2020 r. do 13.03.2020 r. przedszkole zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice nie mogą jej zapewnić w domu.  Od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. przedszkole zostanie zamknięte a dzieci pozostają w domach pod opieką rodziców.                                                                                                Rodzice mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, przedkładając swojemu pracodawcy oświadczenie. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl Przypominamy o obowiązku zgłaszania nieobecności dzieci w systemie i.przeszkole.progman.pl., oraz o śledzenie strony internetowej przedszkola i zamieszczanych informacji w systemie.

Przypominamy również o stosowaniu się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.