Dodatkowy nabór na rok szkolny 2015/2016

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NOWOGRODŹCU Z FILIĄ W ZEBRZYDOWEJ

OGŁASZA DODATKOWY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Po zakończeniu rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 posiadamy jeszcze wolne miejsca dla dzieci 3-5 letnich, zarówno w Przedszkolu w Nowogrodźcu, jak i Filii Przedszkola w Zebrzydowej.
Od 18 maja do 12 czerwca  2015 r. przyjmujemy wnioski o przyjęcie dziecka. Wnioski można pobrać ze strony internetowej przedszkola  www.przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl  lub bezpośrednio w sekretariacie.
Przedszkole  Publiczne w Nowogrodźcu: 
 • zapewnia opiekę – w godzinach 6.30-16.00,
 • realizację podstawy programowej – w godzinach 8.00-13.00,
 •  trzy posiłki – śniadanie (8.30), zupa z deserem (11.00), drugie danie (13.30) oraz dodatkowy posiłek dla dzieci pozostających do godz. 16.00 (kanapki o godz. 15.30),  
 • język niemiecki dla wszystkich pięciolatków i sześciolatków, w godzinach realizacji podstawy programowej
oraz zajęcia dodatkowe:
 •  katecheza dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich,
 • zajęcia logopedyczne.
Przedszkole  Publiczne w Nowogrodźcu Filia w Zebrzydowej:
 • zapewnia opiekę – w godzinach 7.00-15.00,
 • realizację podstawy programowej – w godzinach 8.00-13.00,
 • obiad z deserem (13.00)  – na życzenie rodziców możemy rozszerzyć ofertę cateringową,
 • język niemiecki dla wszystkich pięciolatków i sześciolatków, w godzinach realizacji podstawy programowej                                                                                            
oraz zajęcia dodatkowe:
 • katecheza dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich,
 • zajęcia logopedyczne (rodzic przyjeżdża z dzieckiem do Nowogrodźca).
Proponujemy również udział w odpłatnych  koncertach muzycznych, przedstawieniach teatralnych, wycieczkach.
Od kilku lat, w ramach kontynuacji naszych projektów unijnych, współpracujemy  z niemieckim przedszkolem „Zwergenland” w Königswartha oraz  czeskim przedszkolem z Frydlantu.  Współpraca  obejmuje  atrakcyjne spotkania dla grup dzieci na terenie Czech, Niemiec i Polski (m.in. zwiedzanie kopalni kaolinu w Caminau koło Königswartha, zamku we Frydlantcie, wizyta w Słowiańskim Grodzie w Brzeźniku, liczne warsztaty i koncerty). Udział w spotkaniach i wyjazdach jest nieodpłatny.
Wykwalifikowana kadra pracuje zróżnicowanymi metodami, zapewnia ciekawe zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego.
                                                                                                                                                                                   Dyrektor Przedszkola Publicznego
                                                                                                                                                                                                     w Nowogrodźcu  
                                                                                                                                                                                                   Małgorzata Kwiotek