BLOK TEMATYCZNY PT. „JESTEM BEZPIECZNY” W FILII W ZEBRZYDOWEJ

W ramach realizacji bloku tematycznego dotyczącego bezpieczeństwa do przedszkola w Zebrzydowej zapraszano przedstawicieli różnych zawodów zajmujących się bezpieczeństwem.
27.10.14r. – spotkanie z lekarzem pediatrą p. H. Ciemięga
28.10.14r. – spotkanie z komendantem Straży Miejskiej w Nowogrodźcu p. E. Widuch
31.10.14r. – spotkanie z pracownikami Straży Ochrony Kolei
04.11.14r. – spotkanie z ratownikiem medycznym p. K. Rogojsza
07.11.14r. – spotkanie komendantem OSP w Nowogrodźcu p. R. Kalus
20.11.14r. – spotkanie z pracownikami Policji w Bolesławcu i Komisarzem Lwem
Podczas tych spotkań dzieci dowiedziały się o bezpieczeństwie w domu, na drodze
i w przedszkolu, poznały numery alarmowe ważnych instytucji. Zapoznały się
z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy goście uczestniczący w spotkaniach otrzymali gorące podziękowania i laurki wykonane przez przedszkolaków.
Opracowała: M.Sosnowska