Bezpieczny przedszkolak

Już od najmłodszych lat dzieci wprowadzane są w świat wartości dotyczących bezpieczeństwa. Przy podejmowaniu zadań edukacyjnych dla bezpieczeństwa dziecka, ważne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzenie czujności  w celu zapobiegania ewentualnym zagrożeniom, wyposażenie dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym. Aby wykonać zaplanowane zadania, w dniach od 7 do 11 czerwca 2021 roku, wszystkie grupy wiekowe z naszego przedszkola, wzięły udziałw realizacji bloku tematycznego „Bezpieczny przedszkolak”.  Inicjatywa ta obecna jest w naszym przedszkolu już od kilku lat. Organizujemy zajęcia edukacyjne, gry i zabawy tematyczne, działania plastyczne. Dodatkowo,  w  przybliżeniu tak ważnej tematyki pomagają nam zaproszeni goście. Tym razem przedszkole odwiedzili: policjantka i ratownicy medyczni. Opowiedzieli oni o bezpiecznych zachowaniach, szczególnie ważnych podczas zbliżających się wakacji. Dzieci wykazały się dużą wiedzą, poprawnie odpowiadały na zadawane pytania, bardzo dobrze radziły sobie w zadaniach, które miały wykonać. Wszyscy otrzymali pamiątkowe naklejki. Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości pozwolą im bezpiecznie spędzić wolny czas. 

 

 

opracowała: B. Szeremeta