DRODZY RODZICE

W związku z epidemią koronawirusa Przedszkole będzie zamknięte do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie wprowadzamy zakaz wstępu na teren placówki osobom niebędącym jej pracownikami.