Rada Rodziców 2022/2023

Gr. A1

Ostrowski Sylwester

Gr.A2

Stefan Justyna

Gr.A3

Zagórska Angelika

Gr.A4

Bałut Katarzyna

Gr.A5

Stupiec Natalia

Gr.A6

Szewczyk Jolanta

Gr.B1

Jasińska Marta

Gr.B2

Bałut Katarzyna

Gr.B3

Radlak Monika

Gr.B4

Jakubek Kamila

Gr.B5

Sądaj Barbara

Gr. B6

Jasińska Joanna

Gr. B7

Zielińska Paulina

Gr.C1

Olewicz Sylwia

Gr.C2

Koucz Dominika

Gr.C3

Łach Natalia

Gr.C4

Płosaj vel Płosajczyk Katarzyna