Opłata za przedszkole

Od 1 stycznia 2020  r. w związku z nowelizacją ustawy o Systemie oświaty opłaty za przedszkole dla dzieci w wieku do 5 lat wynoszą 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową.

Podstawa programowa realizowana jest bezpłatnie w godzinach od 8:00 do 13:00.

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w godzinach 6:30-8:00 i 13:00-16:00.

Odpłatność dla dzieci w wieku do lat 5 za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych wynosi 1zł.

ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.):

stawka dzienna – 11,60 zł w tym:

  • śniadanie – 3,80 zł

  • zupa z deserem – 4,oo zł

  • II danie – 3,80 zł

Odpłatność za wyżywienie naliczana jest z góry.

Rozliczenie odpłatności następuje przez system iprzedszkole na podstawie zgłoszeń i odczytów kart. Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie elektronicznie logując się na swoje konto na stronie iprzedszkole.progman.pl do godziny 7:00 rano. 

Opłata za bieżący miesiąc jest pomniejszona o zgłoszone nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim. 

Naliczoną opłatę przez przedszkole należy wpłacić do 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK

nr 25109019390000000115288325