Dokumenty do pobrania

Rekrutacja 2022/2023:

Zarządzenie nr 21/2022 BN z dnia 28 stycznia 2022 r. – pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na rok szkolny 2022/2023– pobierz

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu– pobierz

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023- pobierz

Klauzula RODO – pobierz