Dokumenty do pobrania

Rekrutacja 2023/2024:

Zarządzenie nr 33/2023 BN z dnia 23 lutego 2023 r. i Uchwała nr LXIV/404/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 2023 r. – pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na rok szkolny 2023/2024pobierz

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu– pobierz

Klauzula RODO – pobierz