Archiwum miesiąca: grudzień 2023

LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH

Załącznik nr 2

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 3./2020

z dnia 03 lutego 2020 r.

więcej

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2020

z dnia 03 lutego 2020 r.

Lista kandydatów

więcej

WYNIKI REKRUTACJI

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu podane zostaną na stronie internetowej przedszkola dnia 27.03.2020 r.

więcej

List do Rodziców

Szanowni Rodzice,

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, przedszkola zostały zobowiązane do realizacji zajęć w formie zdalnej od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Do świąt się nie zobaczymy :(

Funkcjonowanie placówek

więcej

DRODZY RODZICE

W związku z epidemią koronawirusa Przedszkole będzie zamknięte do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie wprowadzamy zakaz wstępu na teren placówki osobom niebędącym jej pracownikami.

 

więcej