Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

W związku z akcją strajkową nauczycieli informuję, że w porozumieniu z Burmistrzem Nowogrodźca zawieszam zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu i Filii Przedszkola w Zebrzydowej od dnia 08 kwietnia 2019 r. do odwołania

W związku z powyższym dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola, proszę o zapewnienie opieki.

Nieobecności dzieci w okresie strajku zostaną zgłoszone w systemie iPrzedszkole przez pracownika przedszkola.

Sekretariat przedszkola pracuje bez zmian.

 

                                           Małgorzata Kwiotek

                                                 Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu