WYNIKI REKRUTACJI

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu podane zostaną na stronie internetowej przedszkola dnia 27.03.2020 r. o godz.12.00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz do Dyrektora Przedszkola z odwołaniem od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej prosimy wysyłać drogą e-milową na adres: przedszkole-nowogrodziec@o2.pl w terminie podanym w Harmonogramie.