WYJAZD DO SALI ZABAW „OLI” W BOLESŁAWCU

Dnia 11.12.2014r. grupa VII – „Kwiatuszki” wspólnie z opiekunami wybrała się pociągiem do Sali zabaw w Bolesławcu. Celem wyprawy było zapewnienie dzieciom różnorodnych form aktywności. Szczególną uwagę zwracano na bezpieczne korzystanie z urządzeń zabawowych. W czasie pobytu w Sali zabaw malowano chętnym dzieciom twarze oraz organizowano zabawy ruchowe z chustą, piłką oraz kulkami z papieru. Na koniec odbyło się spotkanie z Mikołajem, wręczenie drobnych upominków i wspólne zdjęcie. Wyjazd ten sprawił dzieciom wiele radości.
 
Opracowała: M.Sosnowska