Ważne informacje dotyczące opieki nad dzieckiem w przypadku strajku placówki

ZUS informuje, że rodzice małych dzieci mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, gdy szkoła malucha przystąpi do strajku.

Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice dziecka, które jeszcze nie ukończyło ośmiu lat. Żeby móc zostać z dzieckiem w domu wystarczy swojemu pracodawcy złożyć wniosek o wypłatę i oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Zasiłek, o który mogą wystąpić zarówno ojciec jak i matka dziecka – wypłacany jest w wysokości zasiłku chorobowego, czyli 80 proc. pensji.

Jednak żeby go dostać trzeba spełnić kilka warunków:

  • dziecko musi mieć do 8 lat

  • nikt inni niż opiekun (rodzic) w czasie zamknięcia szkoły nie może opiekować się dzieckiem

  • zamknięcie placówki, do której chodzi dziecko jest nieprzewidziane, czyli żeby o fakcie tym rodzice dowiedzieli się w terminie krótszym niż siedem dni

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15.