Szanowni Rodzice

W związku z wykryciem zakażenia SARS-COV-2 u jednego z pracowników, na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2020 r. poz.1604), za zgodą organu prowadzącego oraz po uwzględnieniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, zostają zawieszone zajęcia w oddziale A4 Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na okres od dnia 29 stycznia do 5 lutego 2021 r., a dzieci z tego oddziału zostają objęte obowiązkiem kwarantanny.

Z poważaniem

mgr Izabela Żukowska-Maziarz

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu