SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

Dnia 25.11.2015r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie dotyczące zasad zdrowego żywienia oraz kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci, na które zaproszeni zostali rodzice naszych wychowanków oraz dietetyk. Na początku nauczycielka Wioletta Różnicka poinformowała  przybyłych gości o przystąpieniu Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu do programu edukacyjnego „Mamo, tato, wolę wodę” i zachęciła rodziców do zastępowania napojów słodkich wodą i kształtowania nawyku picia wody wśród dzieci. Przedstawiła także ogólne informacje dotyczące wody i jej roli w organizmie człowieka oraz sposoby zachęcania dzieci do picia wody. Następnie Pani dietetyk Sandra Fiałek- w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Uwaga Nadwaga”, wygłosiła prelekcje dotyczącą zdrowego żywienia. Szczegółowo omówiła piramidę zdrowego żywienia. Każdy z uczestników mógł zasięgnąć praktycznej porady odnośnie regularności posiłków oraz doboru składników do posiłków. Wypowiedzi były uzupełniane atrakcyjną prezentacją multimedialną.  Zainteresowani rodzice mogli dowiedzieć się, jakie produkty powinny dominować w diecie dziecka, a które powinno się eliminować ze względów zdrowotnych. Był również czas na indywidualne pytania dla zainteresowanych rodziców.
Zachęcamy do zdrowego odżywiania i picia wody!
Opracowała: Wioletta Różnicka

no images were found