DRODZY RODZICE

Informacja dotyczy rodziców, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na rok szkolny 2020/2021

W związku z zaistniała sytuacją (zamknięciem placówek oświatowych) potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu przez rodzica nastąpi w formie telefonicznej.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych po obu etapach postępowanie odbędzie się dnia 27.03.2020 o godz. 12.00.

O formie podania do wiadomości poinformujemy na stronie internetowej www.przedszkole.nowogrodziec.pl