Przyjęcia do nowego oddziału

Lista dzieci przyjętych do nowoutworzonego oddziału została wywieszona

w gablocie w holu przedszkola.

Zapraszamy do przedszkola na dni otwarte 19 i 20 sierpnia 2019 r. w godz. 9.00-11.00

Karty ewidencji pobytu dzieci, loginy i hasła do systemu wraz z informacjami o płatnościach, prosimy pobrać w pokoju 007 w dniach 12 – 20.08.2019 r.