OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

przeprowadzamy wśród rodziców rozeznanie na temat potrzeby funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w sezonie wakacyjnym. Chętnych rodziców, którzy chcieliby  w tym czasie przyprowadzać dziecko, prosimy o deklarację telefoniczną pod nr telefonu 75/7316335 do 23.06.2020 r.

Przedszkole byłoby zorganizowane wg wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pierwszeństwo dla dzieci obojga rodziców pracujących.

Jednocześnie informujemy, iż znacznie wzrośnie koszt opłat za posiłki i będzie on uzależniony od średniomiesięcznej liczby dzieci korzystających z przedszkola.

Placówka zostanie uruchomiona pod warunkiem zebrania co najmniej 30 osób chętnych.