Konkurs plastyczny o zasięgu gminnym pod hasłem “To moja Ojczyzna”

Konkurs plastyczny o zasięgu gminnym pod hasłem

„To moja Ojczyzna”

 

ORGANIZATORZY: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu.

CELE:

 • przedstawienie pracy zainspirowanej 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości

 • rozwijanie zainteresowań plastycznych

 • kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka

 • prezentacja uzdolnień plastycznych                                                                                      

REGULAMIN  KONKURSU:

 1. Do udziału zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych w wieku 5-6 lat.

 2. Zadaniem uczestników konkursu jest indywidualne wykonanie pracy, zawierającej graficzny element barw narodowych.

 3. Format prac nie większy niż A3.

 4. Każda z prac, na odwrocie, powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki wraz z danymi kontaktowymi i nazwisko nauczyciela

 5. Każdy oddział może nadesłać 3 prace.

 6. Wykonane prace należy nadesłać na adres:

Przedszkole Publiczne, ul. Kolejowa 46 lub złożyć w sekretariacie przedszkola  w terminie do 15.10.2018r.

 1. Dostarczone prace nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

 2. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.

 3. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac.

 4. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: oryginalność, staranność wykonania, samodzielność oraz wartości artystyczne i estetyczne poszczególnych prac.

 5. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 10.2018r.

 6. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej organizatora: przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl   

 7. Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie :

  • w Przedszkolu Publicznym 

  • w Bibliotece Miejskiej

  • w Urzędzie Miasta

  • w Kościele Parafialnym

 8. Na wyróżnione prace czekają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 9. Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie :

  • w Przedszkolu Publicznym  od  10. do 26.10.2018r.

  • w Bibliotece Miejskiej od  10. do  05.11.2018r.

  • w Urzędzie Miasta od 05.11. do 09.11.2018r.

  • W Kościele Parafialnym 12.11.208 do 16.11.2018r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem

tel. 75 731 63 35

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

Konkurs plastyczny o zasięgu gminnym pod hasłem

„ To moja Ojczyzna”

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu organizuje konkurs plastyczny pod hasłem „To moja Ojczyzna”.

Konkurs adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Nowogrodziec. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat odzyskania niepodległości przez Polskę, pobudzanie inwencji twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz prezentacja talentów plastycznych przedszkolaków.                                                                   

Więcej informacji wraz z regulaminem można uzyskać na stronie internetowej organizatora – www.przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl.                                                                                       

Zapraszamy do udziału w konkursie!