„JESTEM BEZPIECZNY”

W listopadzie, wszystkie grupy wiekowe, wzięły udział w realizacji bloku tematycznego „Jestem bezpieczny”. Celem tego projektu było uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad poruszania się po drogach oraz organizowania bezpiecznej zabawy w domu, w przedszkolu i na powietrzu. W przybliżeniu tej tematyki pomocni byli przedstawiciele współpracujących z przedszkolem instytucji oraz zaproszeni goście. Mogliśmy liczyć też na wsparcie rodziców, którzy współpracowali z wychowawcami w tym zakresie. W potkaniach z przedszkolakami wzięli udział: strażacy, policjanci, strażnik miejski, pracownicy SOK z psem, higienistka szkolna. Inicjatywa ta pozwoliła dzieciom poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, a także ludzi, którzy im w tym pomogą.

Opracowała: B. Szeremeta