FERIE W PRZEDSZKOLU

Ferie zimowe w przedszkolu przebiegły w bardzo radosnym i ciekawym dla małych przedszkolaków nastroju. W celu uatrakcyjnienia pobytu dzieci zorganizowano różnorodne zajęcia i zabawy. W każdym dniu dominowało hasło, które przeplatało się w rożnych formach działalności dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się:
– Warsztaty balonowe- dzieci poznały różne rodzaje balonów, a także mogły zapoznać się ze sprzętem niezbędnym przy ich pompowaniu. Na początku każdy miał czas na oswojenie się z balonikiem modelinowym, który otrzymał, poprzez ugniatanie, skręcanie oraz rozciąganie w rytm muzyki. Następnie przystąpiły do tworzenia balonowych kwiatów. Dzieci bacznie obserwowały każdy ruch, który z niewielką pomocą odwzorowywały na niewielkich balonikach. Każdy przedszkolak samodzielnie wykonał balonowy kwiat, który zabrał do domu.
– Mali badacze- dzieci odkrywały właściwości wody poprzez wykonywanie doświadczeń sprawdzały: Co pływa?, Co tonie?, Co rozpuszcza się w wodzie a co nie?, Jak zachowują się owoce w gazowanej wodzie?.
– Zabawy z chustą animacyjną- w trakcie zabawy dzieci utrwaliły kolory, uczyły się cierpliwie czekać na swoją kolej, wykazały się dużą pomysłowością i wyobraźnią.
– Bajki na dużym ekranie- przedszkolaki miały okazję utrwalenia poprawnego i kulturalnego zachowania się w kinie; przed seansem zostały zapoznane z techniką przygotowywania popcornu a następnie mogły jeść popcorn podczas oglądania bajki. Przedszkolaki starały się zachowywać kulturalnie a przy tym dbali o zachowanie porządku wokół siebie.
– Mały Ratownik- dzieci poznały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy zapoznały się z podstawowym wyposażeniem apteczki. Przypomniały i utrwaliły numery telefonów alarmowych oraz samodzielnie układały poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
– Zajęcia ruchowe metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- dzieci rozwijały umiejętności orientacji w schemacie ciała oraz współdziałania w grupie.
Zabawy muzyczne- dzieci w trakcie tych zajęć poznały podstawowe kroki taneczne do zabaw
,, Szla dzieweczka”, ,, Tańczymy labado”, ,, Sąsiad”; improwizowały na instrumentach perkusyjnych, utrwaliły nazwy oraz brzmienie wybranych instrumentów.
Zabawy ruchowe z elementem współzawodnictwa- przedszkolaki rywalizowały w dwóch drużynach w trakcie zabaw bieżnych, skocznych, z elementem czworakowania, wspinania oraz toczenia.
W trakcie ferii dzieciom towarzyszyła wielka radość i satysfakcja z każdego dnia.

Opracowała: M.Basiura