DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W PRZEDSZKOLU W NOWOGRODŹCU

Dnia 19.09.2014r. po raz pierwszy obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Dzień Przedszkolaka”. Wszystkie dzieci ubrały się tego dnia na kolorowo (każda grupa na inny kolor, wylosowany wcześniej przez wychowawczynie).
Na początek obchodów wysłuchaliśmy listu od Rzecznika Praw Dziecka. Następnie dzieci, które tego dnia miały być przyjęte do grona starszaków pokonały tor przeszkód. Po przebiegnięciu całego toru i zaliczeniu wszystkich konkurencji, dzieci były mianowane przedszkolakiem-starszakiem, przez Panią Dyrektor. Dzieci otrzymały pamiątkowe emblematy. Następnie na placu przedszkolnym, nauczycielki przeprowadziły zabawy ruchowe ze śpiewem i zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali balony, które wywołały wiele radości na ich twarzach.
Opracowała: J.Łach