CYKL ZAJĘĆ POD HASŁEM „JESTEM BEZPIECZNY”

W dniach 28.09.-02.10.2015 r. w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu realizowaliśmy cykl działań o tematyce bezpieczeństwa, który był podsumowaniem treści poruszanych w miesiącu wrześniu, gdy nauczyciele wraz wychowankami ustalali  normy i regulaminy postępowania w różnych sytuacjach i miejscach.

Podczas tego tygodnia podopieczni nie tylko utrwalali reguły obowiązujące w społeczności dziecięcej, ale dowiedziały się także: Co zrobić w przypadku pożaru? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze i podróżować środkami transportu? Jak postąpić  w kontaktach z osobami obcymi i zwierzętami? Jak pomóc poszkodowanemu? W jakich okolicznościach użyć numeru alarmowego?

Zaprosiliśmy do współpracy Ratownika Medycznego z Pogotowia Ratunkowego w Bolesławcu, funkcjonariusza z Powiatowej Komendy Policji w Bolesławcu, Komendanta Straży Miejskiej w Nowogrodźcu oraz strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu, którzy przybliżyli dzieciom specyfikę wykonywanego zawodu i opowiedzieli o swojej ważnej, ciekawej, ale i ciężkiej pracy.

Dzieci chętnie uczestniczyły w spotkaniach, z których wychodziły bogatsze o nową wiedzę i doświadczenia, jednocześnie poszerzały wiadomości podczas organizowanych wycieczek i spacerów po okolicy. Między innymi dowiedziały się gdzie znajduje się Komisariat Policji w Nowogrodźcu, Jednostka OSP, czy Ośrodek Zdrowia. Brały również udział w zajęciach plastycznych i zabawach edukacyjnych o tematyce bezpieczeństwa.

Mamy nadzieję, że nasze przedszkolaki będą potrafiły zadbać o bezpieczeństwo własne i innych dzieci oraz poradzą sobie w sytuacjach zagrożenia.

 

Opracowała: Wioletta Różnicka