Apel do Rodziców

Drodzy Rodzice 

Przed nami bardzo ważne dni, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość polskiej edukacji. 8 kwietnia najprawdopodobniej rozpocznie się ogólnopolski strajk nauczycieli i dlatego chcemy prosić Was o zrozumienie i wsparcie.

Z mediów dowiecie się zapewne, że walczymy tylko o „kasę” dla siebie, co nie jest prawdą. Od kilku dekad poszczególne rządy sukcesywnie degradowały status zawodu nauczyciela. Tak też stało się rok temu, kiedy to wydłużono ścieżkę awansu zawodowego i wprowadzono utopijną ocenę pracy nauczyciela.

Środowisko oświatowe zaczęło wyrażać swoją dezaprobatę wobec tych poczynań poprzez różnego rodzaju protesty, manifestacje i liczne rozmowy wszystkich związków zawodowych ze stroną rządową. Niestety, bez efektu. Protestując, walczymy o godność i podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, ponieważ bez tej zmiany nie będzie możliwa poprawa stanu polskiej edukacji, a to z kolei odbije się na przyszłości Waszych dzieci.

  • Niska pensja nauczycielska.

  • Niespotykana w innych zawodach 15-letnia ścieżka awansu zawodowego.

  • Skomplikowana ocena pracy.

  • Biurokracja powodująca, że czas, który mogliśmy dodatkowo poświęcać uczniom, marnujemy na wypełnianiu i tworzeniu sterty nikomu niepotrzebnych papierów.

  • Brak stabilizacji w edukacji /reforma goni reformę, ciągłe zmiany w prawie oświatowym, zmiany w podstawach programowych itd. Itd./ Przecież na tym cierpią Wasze dzieci.

To tylko niektóre z elementów, które powodują, że zawód nauczyciela staje się mało atrakcyjny dla młodego pokolenia, zastanawiającego się jakie podjąć studia. Przy niskim prestiżu naszego zawodu, najzdolniejsi będą wybierali studia medyczne, prawnicze, ekonomiczne, politechniczne itd.

Za kilka lat na emerytury odejdzie bardzo duża grupa nauczycieli, którzy już dawno na nią zasłużyli, ale niestety zmieniono im reguły w trakcie gry. I tu powstaje kluczowe pytanie:

Kto ich zastąpi, kto będzie nauczał kolejne pokolenia Waszych dzieci i wnuków?

My chcemy, aby w dalszym ciągu byli to najlepsi fachowcy. Do tego potrzebna jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela, tak aby był on atrakcyjny pod względem finansowym oraz stwarzał doskonałe warunki nauczania przyszłych pokoleń.

Chcielibyśmy uniknąć strajku, dlatego został on ogłoszony z tak dużym wyprzedzeniem. Jest to czas dla rządzących, by przystąpili do konstruktywnych rozmów. Niestety, zamiast tego, stosują coraz mocniejszą nagonkę medialną na nasze środowisko.

Jeżeli do 8 kwietnia nie dojdzie do porozumienia, nie pozostanie nam nic innego jak rozpoczęcie akcji strajkowej. Wtedy będziemy potrzebować Waszego zrozumienia i wsparcia.

Grono pedagogiczne